Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 28.6.2022 - .
Spať na prehľad
Systém SRS dnes využívajú desiatky spokojných klientov
Dátum: 16.5.2022

Systém SRS je od začiatku vyvíjaný na moderných technológiách spoločnosti Microsoft. O aktuálnosť SRS a jeho ďalší rozvoj sa stará náš tím certifikovaných programátorov. Funkčnosť systému sa neustále rozširuje na základe našich vlastných nápadov a inovácií a samozrejme aj na základe potrieb zákazníkov – jeho používateľov.

Systém SRS je používaný desiatkami rôznych subjektov. Sú to spoločnosti z oblasti predaja tovarov, služieb, spracovania účtovníctva, miezd, ďalej rozpočtové organizácie (mestá, obce, materské školy, školy, zariadenia pre seniorov, centrá voľného času a pod.), ale i lotériová spoločnosť či spoločnosť zabezpečujúca triedený zber odpadov s následným spracovaním a mnohé iné subjekty.

V systéme SRS sú spracované „štandardné“ oblasti súvisiace s účtovníctvom, majetkom a jeho odpisovaním, so spracovaním miezd, dochádzkou, personalistikou, prevádzkovaním skladov a e-shopu, s agendou týkajúcou sa firemných vozidiel (modul Doprava), rozpočtom pre rozpočtové organizácie a pod. Obsahuje taktiež nadstavbové oblasti ako napríklad finančné plánovanie alebo moduly zamerané špeciálnejšie - napríklad modul pre zahraničný obchod, modul pre spracovanie honorárov, pre spravovanie pohľadávok atď.

„Najmladšou“ časťou systému SRS je Systém schvaľovania dokumentov (SSD). Je to intranetová aplikácia prepojená s databázou systému SRS, zabezpečujúca elektronizáciu procesov.

Systém SRS je ekonomickým softvérovým nástrojom, ktorého spoľahlivosť je užívateľmi preverovaná takmer štvrťstoročie. Robíme všetko pre to, aby dobrým a spoľahlivým nástrojom zostal aj naďalej. 

fb