Aktuality

1
20.2.2018
Platnosť zápisu ochrannej známky SRS je Úradom priemyselného vla...
2
12.2.2018
V súvislosti s Metodickým usmernením MF SR č. MF/008361/2018-352...
3
6.2.2018
V súvislosti s nadobudnutím účinnosť zákon č. 334/2017 Z. z., kt...
4
24.1.2018
Dňa 19.1.2018 sa v Slovinsku  uskutočnilo pracovné  rokovanie so...
Partneri