Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 20.5.2022 - .
Spať na prehľad
Úspešný marec vo výrobe elektriny vo FVE Polešovice
Dátum: 31.3.2022

Tohtoročný marec je už v týchto dňoch najsilnejším vo výrobe elektrickej energie v porovnaní s rovnakými mesiacmi  vo viac ako dvanásťročnej prevádzke našich fotovoltaických elektrární v Polešoviciach.