Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 20.5.2022 - .
Spať na prehľad
Partnerstvo so spoločnosťou Microsoft
Dátum: 14.3.2022

Naši programátori v uplynulých dňoch opäť úspešne absolvovali odborné skúšky v oblastiach Microsoft Windows a Microsoft SQL. Mať certifikovaných odborníkov pre dané oblasti patrí medzi nevyhnutné podmienky, ktoré je potrebné splniť za účelom preukázania odbornej úrovne a spoľahlivosti softvérových produktov, ktoré naša spoločnosť vyvíja na platforme Microsoft. Spoločnosť EMEL BRATISLAVA, s.r.o. je Microsoft Silver Partnerom.

MS silver