Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 20.5.2022 - .
Spať na prehľad
Rozšírenie služby portálu RZOF v súvislosti s povinným zverejňovaním dokumentov v Centrálnom registri zmlúv
Dátum: 7.3.2022
V súvislosti so zmenou zákona č. 211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 31.3.2022 vzniká pre samosprávy povinnosť zverejňovať dokumenty v Centrálnom registri zmlúv (https://www.crz.gov.sk), ďalej aj len „CRZ“. Na základe tejto zmeny zákona v súčasnosti zapracovávame rozšírenie služby portálu RZOF o možnosť exportu zverejnených dokumentov vo formáte vyžadovanom crz.gov.sk a o možnosť automatického zasielania dávky pre zverejnenie na CRZ. Toto rozšírenie služby si budú môcť naši zákazníci objednať. Bližšie informácie im budú včas zaslané.
Link na Žiadosť o registráciu povinnej osoby do Centrálneho registra zmlúv, kde je potrebné sa zaregistrovať, je https://www.crz.gov.sk/ziadost-o-registraciu-povinnej-osoby/.