Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 20.5.2022 - .
Spať na prehľad
Náš kamerový systém je v súlade s predpismi
Dátum: 23.2.2022

Z výsledkov kontroly, ktorú naša spoločnosť absolvovala v súvislosti s prevádzkovaním kamerového systému a spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb vyplýva, že kamerový systém je prevádzkovaný v súlade s právnymi predpismi, upravujúcimi ochranu osobných údajov.