Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 11.8.2022 - .
Spať na prehľad
Schvaľovanie a správa prístupov v SRS®, už nemôže byť jednoduchšia !
Dátum: 7.12.2021

Pre zefektívnenie administrácie sme do webovej aplikácie SSD doplnili funkcionalitu, ktorá poteší administrátorov systému SRS®. Zautomatizovali sme proces schvaľovania a nastavovania práv pre užívateľov nášho ekonomického systému.

Tento proces po jeho nastavení zabezpečí presne definovanie a zaradenie užívateľov do jednotlivých užívateľských skupín. Skupiny majú definované konkrétne práva pre prácu so systémom. Po nástupe zamestnanca je daná žiadosť na pridelenie práv a po jej úspešnom schválení sa dané skupiny práv priradia užívateľom automaticky.

Pravidlá sú aplikované pri jeho preradení alebo aj odchode. Správa užívateľských nastavení už nemôže byť jednoduchšia.

Ak Vás táto téma zaujíma viac, kontaktujte naše obchodné oddelenie obchod@emel, radi Vám poskytneme bližšie informácie.