Dnes je v kalendári: Bohuslava/Róbert 11.8.2022 - .
Spať na prehľad
Pokračujeme v projektoch využívajúcich koncepty OFF-GRID mimo EÚ
Dátum: 1.7.2021

Úspešne pokračuje spolupráca s partnerskou spoločnosťou Al Hanouf for Development & Investment pri riešení energetických projektov s využitím nezávislého energetického systému BET, vyrábajúceho energiu z obnoviteľných zdrojov v oblastiach so sťaženým prístupom k dodávkam elektriny.