Dnes má meniny Bohuslava/Róbert 28.10.2021 - .
Spať na prehľad
13. a 14. plat v roku 2021
Dátum: 27.5.2021

V súlade s § 118 ods. 4 Zákonníka práce sa ako mzda posudzuje aj peňažné plnenie, ktoré môže zamestnávateľ poskytnúť zamestnancovi za prácu pri príležitosti:

  • obdobia letných dovoleniek, tzv. 13. plat,
  • vianočných sviatkov, tzv. 14. plat.

13. a 14. plat vyplatený zamestnancovi v roku 2021 a neskoršie je vymeriavacím základom zamestnanca.

od 1.1.2021 už nebude poskytnutie 13. a 14. platu oslobodené od dane z príjmov, ani od zdravotných a sociálnych odvodov.

V roku 2021 a ďalších rokoch sa budú z 13. a 14. platu platiť:

  • odvody do zdravotnej poisťovne v plnej výške,
  • odvody do Sociálnej poisťovne v plnej výške,
  • daň z príjmov zo závislej činnosti v plnej výške

Ak zamestnávateľ vypláca zamestnancom 13. a/alebo 14. plat, tieto je potrebné vykázať ako bežnú súčasť vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie v mesačných výkazoch poistného a príspevkov. Výkazy odosiela zamestnávateľ elektronicky Sociálnej poisťovni vo svojich lehotách splatnosti poistného.