Dnes má meniny Bohuslava/Róbert 5.12.2020 - .
Spať na prehľad

Už jedenásty rok vyrábajú naše dve fotovoltaické elektrárne (FVE I,  FVE II) v Polešoviciach energiu z obnoviteľných zdrojov. Je známe, že v porovnaní s výrobou energie v klasickej elektrárni, dochádza pri výrobe z obnoviteľných zdrojov k úspore v produkcii CO2. Za celé obdobie prevádzky oboch FVE  došlo k úspore emisií CO2 v takom množstve, že na jeho absorbovanie by bolo potrebné vysadiť okolo 4 miliónov stromov.