Dnes má meniny Bohuslava/Róbert 25.9.2020 - .
Spať na prehľad

Spoločnosti EMEL energy a.s. bolo za rok 2019  vydaných  3425  záruk pôvodu elektriny.  Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je dokladom ktorým sa preukazuje, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov.
Spoločnosť EMEL energy a.s. sa tým naďalej zaraďuje medzi spoločnosti, ktoré v oblasti ochrany životného prostredia podnikajú spoločensky zodpovedne.