Od 23.3.2020 budeme poskytovať svoje služby výhradne telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. (Covid-19) V sídle spoločnosti je obmedzená prevádzka.
Dnes má meniny Bohuslava/Róbert 5.6.2020 - .
Spať na prehľad

Spoločnosti EMEL energy a.s. bolo za rok 2019  vydaných  3425  záruk pôvodu elektriny.  Záruka pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie je dokladom ktorým sa preukazuje, že elektrina bola vyrobená z obnoviteľných zdrojov.
Spoločnosť EMEL energy a.s. sa tým naďalej zaraďuje medzi spoločnosti, ktoré v oblasti ochrany životného prostredia podnikajú spoločensky zodpovedne.