Od 23.3.2020 budeme poskytovať svoje služby výhradne telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. (Covid-19) V sídle spoločnosti je obmedzená prevádzka.
Dnes má meniny Bohuslava/Róbert 30.3.2020 - .
Spať na prehľad

Počnúc dňom 1.1.2020 nadobudli v SR účinnosť legislatívne zmeny, ktoré súvisia s oblasťami účtovníctva, výkazníctva a miezd. Jedná sa o legislatívne zmeny týkajúce sa:

-              Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a ich  vplyv na zákonné tlačivá,

-              novely Zákona o dani z príjmov platnej od 1.1.2020. Novela  rieši okrem zákonných údajov, ktoré majú vplyv na výpočet mzdy aj problematiku novej odpisovej skupiny a nové tlačivo daňového priznania k dani z príjmov pre právnické osoby.

V rámci mzdových aktualizácií sú  pripravované zmeny, ktoré sa týkajú:

-              nového príspevku na šport,

-              elektronickej komunikácii so zamestnancom,

-              dlhšej dovolenky pre rodičov mladších ako 33 rokov,

-              nových tlačív pre spracovanie miezd.