Dnes má meniny Bohuslava/Róbert 21.3.2019 - .
Spoločnosť
Spať na prehľad

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zapísal do registra úžitkových vzorov podľa  § 43 ods. 1 zákona č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, úžitkový vzor č. 8269 - Energetický nabíjací systém. Majiteľom uvedeného úžitkového vzoru je spoločnosť EMEL BRATISLAVA, s.r.o.