Dnes má meniny Bohuslava/Róbert 26.4.2019 - .
Spoločnosť
Spať na prehľad

Systém SSD, ktorý je vo forme intranetových stránok, sme rozšírili o modul HR Portál, ktorý poskytuje informácie zamestnancom a ich nadriadeným. Zamestnanci majú prístup k základným informáciam, ktoré sú evidované v karte zamestnanca a karte pracovného pomeru. Získajú informácie o svojej dochádzke, čerpaniach dovolenky, náhrad, nadčasoch. Zamestnanci majú možnosť plánovať dovolenky, vytvoriť žiadosti o dovolenky alebo iné neprítomnosti v práci. Vedúci zamestnanec získa komplexné informácie o svojich podriadených  potrebné pre rozhodovanie.

V prípade bližších informácii je možné nás kontaktovať formou supportných adries alebo na adrese hotline@emel.sk

Kolektív oddelenia starostivosli o zákazníkov